Vrijdagmorgen 26 april 2024 had Wim Schipper de eer om als waardering voor al zijn vrijwilligerswerk een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen: hij werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Uiteraard wist Wim er nog niks van dat hij een lintje zou krijgen, en hij was met een smoes gelokt naar de plek waar de decoratie plaatsvond: de Grote Kerk (Lebuïnus), Grote Kerkhof 42 in Deventer.

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) heeft de aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding voor Wim Schipper maximaal ondersteund.


Wim heeft zich vele jaren in diverse functies onbezoldigd en met veel inzet en overtuiging binnen de Nederlandse biljartsport en in het bijzonder voor de biljarters met een verstandelijke beperking, ingezet. Zo heeft hij van 2004 tot 2017 verschillende functies bekleed, zoals voorzitter portefeuille VG-commissie en secretaris van onze sectie Carambole. In 2017 werd Wim in Horna benoemd tot Bondsridder.

 

Wim heeft binnen de KNBB onder andere deze functies ingevuld:

Secretaris Biljartvereniging de Voorstad (2003-2005)
Penningmeester Biljartvereniging de Voorstad (2016-2020)
Voorzitter en lid commissie Verstandelijke gehandicapten (2004-2017)
Secretaris Sectie Carambole diverse jaren in de periode (2004-2017)

Wim, van harte gefeliciteerd!