Alle wedstrijden voor zowel de competitie als de PK’s worden stilgelegd tot 31 december 2020.
In januari 2021 gaan we bekijken of alles weer opgestart kan worden.
U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Jan van der Vliet, wedstrijdleider Dagbiljarten