Beste biljarters,

Op 20 januari zond ik jullie een bericht over de voortgang van dit seizoen. Nu we weer kunnen biljarten is hier de definitieve versie waarin alle wijzigingen, die mij nu bekend zijn, verwerkt zijn.

Ik wens jullie allemaal veel biljartplezier in de hoop en verwachting dat we nu het seizoen kunnen afmaken.

Bart Schoneveld